Dự án

Kè bảo vệ bờ Khu neo đậu tránh trú bão Ninh Chữ - Ninh Thuận

17/08/2020 Lượt xem: 1076
 
 

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư CSHT của Bộ Thủy sản tại Ninh Thuận
Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Ninh Chữ - Ninh Thuận
Địa điểm: Huyện Ninh Chữ - Ninh Thuận
Thời gian ký hợp đồng: 07/2007
Nội dung: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công
Tình trạng: đã hoàn thành

 

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook