Dự án

Gói thầu 3D: Kè bờ sau bến - Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước

19/08/2020 Lượt xem: 1707
 
 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
Dự án: Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước
Địa điểm: Xã Hiệp Phước - huyện Nhà Bè - Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian ký hợp đồng: 04/2016
Nội dung: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 3D - Kè bờ sau bến

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook