Dự án

Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn - Hiệp Phước (đáp ứng cho tàu 20.000DWT)

19/08/2020 Lượt xem: 2223
 
 

Chủ đầu tư: Công ty xi măng Nghi Sơn
Dự án: Nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT
Địa điểm: Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn - Hiệp Phước (đáp ứng cho tàu 20.000DWT)
Thời gian ký hợp đồng: 08/2016
Nội dung: Tư vấn giám sát thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT
Tình trạng: đã hoàn thành

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook