Dự án

Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp - Hiệp Phước năm 2015 (đáp ứng cho tàu 30.000DWT)

19/08/2020 Lượt xem: 1240
 
 

Chủ đầu tư: Cục Hàng hải Việt Nam
Công trình: Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp - Hiệp Phước năm 2015 (đáp ứng cho tàu 30.000DWT)
Địa điểm: Luồng Soài Rạp - Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian ký hợp đồng: 08/2015
Nội dung: Giám sát khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát nạo vét duy tu luồng
Tình trạng: đã hoàn thành

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook