Dự án

Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2

07/04/2021 Lượt xem: 1770
 
 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2
Dự án: Xây dựng Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2
Địa điểm: Trung tâm Điện lực Nghi Sơn thuộc địa phận xã Hải Hà, khu Kinh tế Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Thời gian ký hợp đồng: năm 2020
Nội dung: Tư vấn giám sát thi công cảng nhận than (Bến chuyên dùng và khu nước)
Tình trạng: Đã hoàn thành

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook