Dự án

Đầu tư xây dựng công trình Bến số 4 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh (đáp ứng tàu trọng tải 45.000DWT)

20/08/2020 Lượt xem: 2478
 
 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt
Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bến số 3 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh (đáp ứng tàu 45.000DWT)
Địa điểm: Kỳ Lợi, TX. Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Thời gian ký hợp đồng: 12/2017
Nội dung: Tư vấn giám sát thi công công trình giai đoạn 1
Tình trạng: Đang thực hiện

 

 

 

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook