Dự án

Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (đáp ứng cho tàu 100.000DWT)

20/08/2020 Lượt xem: 1885
 
 

Chủ đầu tư: Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân/ Chi nhánh Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty phát điện 3
Dự án: Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (đáp ứng cho tàu 100.000DWT)
Địa điểm: Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyên Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký hợp đồng: 12/2016
Nội dung: Tư vấn giám sát thi công nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu
Tình trạng: đã hoàn thành

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook