Dự án

Đầu tư xây dựng bến số 2 cho tàu 50.000DWT cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1)

19/08/2020 Lượt xem: 1229
 
 

Chủ đầu tư: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
Dự án: Đầu tư xây dựng bến số 2 cho tàu 50.000DWT cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1)
Địa điểm: Vịnh Cam Ranh - tỉnh Khánh Hòa
Thời gian ký hợp đồng: 04/2010
Nội dung: Tư vấn giám sát thi công các hạng mục gói thầu số 8
Tình trạng: đã hoàn thành

Các bài viết khác

top_icon.png
zalo
facebook