Lĩnh Vực

THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

17/08/2020 Lượt xem: 2449
 
 
  • Công trình giao thông (hàng hải, đường thủy nội địa): Hạng I.
  • Công trình giao thông đường bộ: Hạng II.
  • Công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ, hạ tầng kỹ thuật: Hạng II.
  • Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng II.
top_icon.png
zalo
facebook