Dự án Kè Tô Hạp1. Chủ đầu tư: Sở NN & PTNN Khánh Hòa

2. Địa điểm: huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

3. Năm thực hiện: năm 2013

4. Phạm vi công việc: Tư vấn quản lý dự án gói thầu số 4 “Thi công xây dựng” thuộc Dự án: Kè  bảo vệ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

5. Tình trạng: đã hoàn thành.

Share