Công trình Cảng cá Đại Lãnh


1. Chủ đầu tư: Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa

2. Địa điểm: Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa

3. Năm thực hiện: năm 2009

4. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công, Công trình: Cảng cá Đại Lãnh – Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa 

5. Tình trạng: đã hoàn thành.

Share