Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển cảng Nha Trang

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng Nha Trang

2. Địa điểm: Số 05, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang

3. Năm thực hiện: 06/2011

4. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục gói thầu số 1 “Cầu tàu phục vụ cho tàu 10.000DWT, kè bờ, đường, bãi, kho bách hóa, hệ thống cấp – thoát nước, hệ thống cấp điện chiếu sáng” thuộc dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển cảng Nha Trang.

Share