Cảng Nhà máy phân bón Năm Sao - Campuchia

1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH phân bón Quốc Tế Năm Sao - Campuchia

2. Địa điểm: Huyện Kean Svay – tỉnh Kandal, Campuchia

3. Năm thực hiện: năm 2012

4. Phạm vi công việc: Cung cấp dịch vụ TVGS thi công xây dựng hạng mục Cầu tàu thuộc dự án: Đầu tư XD nhà máy sản xuất phân bón Năm Sao Campuchia.

5. Tình trạng: đã hoàn thành.

Share