Công ty Xi Măng Nghi Sơn1. Chủ đầu tư: Công ty xi măng Nghi Sơn

2. Địa điểm: xã Hiệp Phước – huyện Nhà Bè – Tp. Hồ Chí Minh

3. Năm thực hiện: năm 2017 - 2018

4. Phạm vi công việc: TVGS thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT –  (đáp ứng cho tàu 20.000DWT)

5. Tình trạng: đang thực hiện

Share