Công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu


1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Hàng hải – Bộ GTVT

2. Địa điểm: Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

3. Năm thực hiện: Năm 2015

4. Phạm vi công việc: TVGS Thi công nạo vét luồng biển và công trình bảo vệ bờ thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu.

Share