Cảng tổng hợp tàu 50.000DWT- Cam Ranh-Khánh Hòa

 

 

1. Chủ đầu tư: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2. Địa điểm: Vịnh Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa

3. Năm thực hiện: năm 2010

4. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công các hạng mục gói thầu số 8 - Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cho tàu 50.000DWT cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1)

Share