Dự án di chuyển và đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Ba Son mới

1. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP 

2. Địa điểm: Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

3. Năm thực hiện: năm 2016

4. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật, công trình công nghiệp thuộc dự án Di chuyển và Đầu tư xây dựng nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Share