Đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang - giai đoạn I


1. Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang

2. Địa điểm: Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

3. Năm thực hiện: năm 2016

4. Phạm vi công việc: TVGS thi công xây dựng các hạng mục công trình “Cầu tàu và bến phao neo” – đáp ứng cho tàu 20.000DWT.

Share