Dự án nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

2. Địa điểm: Bến cảng Tiên Sa, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

3. Năm thực hiện: năm 2016

4. Phạm vi công việc: TVGS thi công xây dựng các hạng mục: Cầu tàu 50.000DWT, cầu tàu 20.000DWT, Nạo vét khu nước trước bến và Kè bảo vệ sau bến 

Share