Công trình Nạo vét Duy tu luồng Soài Rạp1. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2)

2. Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang

3. Năm thực hiện: năm 2016

4. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc dự án Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Share