Công trình bến số 3 Cảng Vũng Áng - Hà Tỉnh

 

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Việt - Lào

2. Địa điểm: Xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tỉnh

3. Năm thực hiện: năm 2017

4. Phạm vi công việc: Giám sát thi công công trình giai đoạn 1 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình bến số 3 Cảng Vũng Áng 

5. Tình trạng: chưa hoàn thành.

Share