Dự án Cảng Khu Công nghiệp Cát Lái giai đoạn 1

1. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn

2. Địa điểm: KCN Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

3. Năm thực hiện: 09/2017

4. Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Đầu tư xây dựng Cảng Khu Công nghiệp Cát Lái giai đoạn 1. 


Share