Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả Lượt xem
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Viết bởi Super User 35
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NĂM 2018 Viết bởi Super User 67
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BXD ngày 20/7/2018 của Bộ Xây dựng Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Viết bởi Super User 122
Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của UBND TP.HCM về công bố Bộ Đơn giá xây dựng mới của phần khảo sát xây dựng; Đơn giá sửa đổi và bổ sung phần xây dựng; phần lắp đặt khu vực TP.HCM Viết bởi Super User 196
Thông báo số 13/TB-HĐXD-CCHN ngày 01/8/2018 của Sở Xây dựng về việc sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Kỳ 14 năm 2018 Viết bởi Super User 55
Thông báo số 8898/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 16 năm 2018) Viết bởi Super User 62
Thông báo số 8897/TB-SXD-QLNGĐXD ngày 30/7/2018 của Sở Xây dựng về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Kỳ 15 năm 2018) Viết bởi Super User 54
Công nhận Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Viết bởi Super User 57
Công nhận Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Viết bởi Super User 60
Quyết định Số: 888/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 7 năm 2018 Viết bởi Super User 110

Trang 1 / 2

<< Trang đầu < 1 2 > Trang cuối >>