CÁC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN

LĨNH VỰC TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Stt

Tên hợp đồng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Thời gian ký hợp đồng

1

 Tư vấn đấu thầu, gói thầu xây lắp thuộc Dự án: Đập dâng Đồng Tròn.

Huyện Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa

Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa

01/2010

2

 Cung cấp dịch vụ Tư vấn nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT năm 2012 thuộc công trình Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Xi măng Nghi Sơn

06/2012

3

 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình Kè bả vệ thị trấn Tô Hạp

Huyện Khánh Sơn – tỉnh Khánh Hòa

Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa

01/2013

4

 Cung cấp dịch vụ Tư vấn nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT năm 2014 thuộc công trình Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Xi măng Nghi Sơn

07/2014

5

 Cung cấp dịch vụ Tư vấn nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT năm 2016 thuộc công trình Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Xi măng Nghi Sơn

06/2016

6

 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và cung cấp thiết bị thuộc dự án Bổ sung công nghệ, nâng cao năng lực sửa chữa vũ khí, khí tài – Nhà máy X51/ Tổng cục CNQP

Xã Phú Xuân – huyện Nhà Bè – Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Minh

07/2016

7

 Tư vấn lựa chọn nhà thầu xây lắp và cung cấp thiết bị thuộc báo cáo KT-KT Đầu tư hệ thông cấp điện, thang máy và một số thiết bị hoàn thiện công năng Nhà nghiên cứu công nghệ thiết kế đóng tàu

Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH MTV đóng và sửa chữa tàu Hải Minh

11/2016

8

 Gói thầu TV02 “Tư vấn lựa chọn nhà thầu” thuộc công trình Lữ Đoàn PK71/Quân đoàn 4

Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Lữ Đoàn PK71/Quân đoàn 4

06/2017

9

 Cung cấp dịch vụ Tư vấn nạo vét duy tu khu nước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT năm 2017 thuộc công trình Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Xi măng Nghi Sơn

09/2017

LĨNH VỰC THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ (CẢNG, ĐƯỜNG THỦY)

Stt

Tên hợp đồng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Thời gian ký hợp đồng

1

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công công trình: Nạo vét khu thủy diện Cầu tàu số 7 cho tàu conteiner 30.000DWT – Cảng cổ phần Cát Lái.

Phường Cát Lái – Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

6/2008

2

 Thẩm tra Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Công trình: Bến phao và tuyến luồng vào khu chuyển tải LaGi – Bình Thuận

Huyện LaGi – Bình Thuận

Công ty Cổ phần đầu tư & phát triển công nghiệp Bảo Thư

01/2009

3

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nạo vét duy tu tuyến luồng Sông Dinh năm 2010.

Sông Dinh – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Công ty Bảo đảm hàng hải Miền Nam

7/2010

4

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Nạo vét duy tu tuyến luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2010

Sông Soài Rạp – Hiệp Phước Nhà Bè  Tp HCM

Công ty Bảo đảm hàng hải Miền Nam

02/2011

5

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc công trình: Nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012

Luồng Định An – Tp Cần Thơ

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hàng hải Miền Nam

03/2012

7

 Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2012

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hng hải Miền Nam

06/2012

8

 Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu 2012

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu – Tp HCM

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hng hải Miền Nam

06/2012

9

 Tư vấn thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nạo vét duy tu luồng Sông Dinh  năm 2012

Luồng Sông Dinh – Tp Vũng Tàu

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hng hải Miền Nam

07/2012

10

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán  Công trình: Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

06/2013

11

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: Nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

06/2013

12

 Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Công trình: Nạo vét duy tu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

05/2014

13

 Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Công trình: Nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

06/2014

14

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

Luồng hàng hải Quy Nhơn

Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

03/2015

15

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ  năm 2015

Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ 

Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

03/2015

16

 Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán Công trình: Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015

Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

04/2015

17

 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thuộc dự án nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2016

Luồng hàng hải  Quy Nhơn – Tp. Quy Nhơn – tỉnh Bình Định

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

03/2016

18

 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2016

Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

04/2016

19

 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

04/2016

20

 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi cá tra tập trung tại các huyện Cao Lãnh, Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

Cao Lãnh, Châu Thành tỉnh Đồng Tháp

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp

06/2016

21

 Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, cải tạo hệ thống tiêu báo hiệu luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam

09/2016

22

 Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, phục hồi trạm Hải đăng Đá Lát

Quần đảo Trường, tỉnh Khánh Hòa

Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

12/2016

23

 Thẩm tra Hồ sơ các hạng mục nâng cấp cầu cảng Tân Thuận 2 tiếp nhận tàu vận tải đến 45.000 DWT giảm tải

Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn

07/2017

24

 Cung cấp dịch vụ Tư vấn nạo vét duy tu khu nước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT năm 2017 thuộc công trình Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Công ty xi măng Nghi Sơn

09/2017

25

 Thẩm tra Hồ sơ tính toán kiểm định sức chịu tải khi bố trí cần cẩu trên cầu cảng Tân Thuận

Cảng Tân Thuận 2 – P. Tân Thuận Đông – Q. 7- Tp. HCM

Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

12/2017

26

 Tư vấn khảo sát thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Mở rộng Bến thủy nội địa – cảng Cam Ranh

Cảng Cam Ranh, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần cảng Cam Ranh

02/2018

 LĨNH VỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN

Stt

Tên hợp đồng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Thời gian ký hợp đồng

1

 Tư vấn QLDA: “Trung tâm tập huấn và chuyển giao công nghệ thủy sản đồng bằng sông Cửu Long”

Vĩnh Tân – Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia

05/2007

2

 Tư vấn Quản lý dự án xây dựng hạng mục hoàn thiện khối lượng san lấp dở dang trong diện tích 90.010,99m2 thuộc dự án Cơ sở hạ tang khu dịch vụ hậu can nghề cá Bắc Hòn Ông xã Phước Đồng – TP. Nha Trang

Xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa

08/2009

3

 Tư vấn QLDA xây dựng, Công trình: Cảng cá Đại Lãnh – Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa

Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa

Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa

12/2009

4

 Tư vấn quản lý dự án gói thầu số 4 “Thi công xây dựng” thuộc Dự án: Kè bảo vệ thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Sở NN & PTNN Khánh Hòa

03/2013

5

 Tư vấn Quản lý dự án thực hiện gói thầu số 4 “Tư vấn Quản lý dự án giai đoạn I” thuộc dự án Đầu tư xây dựng nhà văn phòng làm việc Vinalines Hậu Giang

Xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang

04/2017

LĨNH VỰC GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG (CẢNG, ĐƯỜNG THỦY)

Stt

Tên hợp đồng

Địa điểm

Chủ đầu tư

Thời gian ký hợp đồng

1

 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình: Kè bảo vệ bờ sau Cầu tàu số 7 - Cảng cổ phần Cát Lái

Phường Cát Lái – Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

01/2008

2

 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình: Nạo vét khu thủy diện Cầu tàu số 7 cho tàu conteiner 30.000DWT - Cảng cổ phần Cát Lái

Phường Cát Lái – Quận 2 – Tp Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần Cảng Cát Lái

09/2008

3

 Tư vấn giám sát thi công Cầu tàu 110.000DWT số 2, 3 Cảng container Cái Mép Thượng – Giai đoạn II.

Sông Cái Mép - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

02/2009

 

4

 Tư vấn giám sát thi công các hạng mục đường trượt, bãi đấu lắp tổng thành, cầu cảng và nạo vét giai đoạn I (Cầu cảng 15.000DWT)

Khu căn cứ Sao Mai Bến Đình – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty Cổ Phần Chế Tạo Giàn Khoan Dầu Khí

5/2009

5

 Tư vấn giám sát thi công, Công trình: Cảng cá Đại Lãnh – Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa

Huyện Vạn Ninh – tỉnh Khánh Hòa

Sở NN & PTNT tỉnh Khánh Hòa

12/2009

6

 Tư vấn giám sát thi công các hạng mục gói thầu số 8 - Dự án đầu tư xây dựng bến số 2 cho tàu 50.000DWT cảng Ba Ngòi (giai đoạn 1)

Vịnh Cam Ranh – tỉnh Khánh Hòa

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

4/2010

7

 Tư vấn giám sát thi công hạng mục: Nạo vét khu nước trước các bến xà lan Cảng Phú Định

Phường 16 – Quận 8 – TP. Hồ Chí Minh.    

Công ty TNHH MTV Cảng sông Tp. Hồ Chí Minh

10/2010

8

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục gói thầu số 1 “Cầu tàu phục vụ cho tàu 10.000DWT, kè bờ, đường, bãi, kho bách hóa, hệ thống cấp – thoát nước, hệ thống cấp điện chiếu sáng” thuộc dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp phát triển cảng Nha Trang

Số 05, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang

Công ty Cổ phần cảng Nha Trang

06/2011

9

 Cung cấp dịch vụ TVGS thi công xây dựng hạng mục Bờ kè thuộc dự án: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất phân bón Năm Sao Campuchia

Huyện Kean Svay, Tỉnh Kandal, Campuchia

C«ng ty TNHH ph©n bn Quc T N¨m Sao - Campuchia

12/2011

10

 Tư vấn giám sát thi công nạo vét Công trình Nạo vét duy tu luồng Định An – Cần Thơ năm 2012 (đáp ứng cho tàu 10.000DWT)

Luồng Định An Cần Thơ – Tp Cần Thơ

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hng hải Miền Nam

 

06/2012

11

 Tư vấn giám sát thi công Gói thầu thi công XD công trình: Nạo vét, duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2011 (đáp ứng cho tàu 110.000DWT)

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải – tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hng hải Miền Nam

03/2012

12

 Cung cấp dịch vụ TVGS thi công xây dựng hạng mục Cầu tàu thuộc dự án: Đầu tư XD nhà máy sản xuất phân bón Năm Sao Campuchia.

Huyện Kean Svay – tỉnh Kandal, Campuchia

Công ty TNHH phân bón Quốc Tế Năm Sao - Campuchia

04/2012

13

 Tư vấn giám sát thi công nạo vét Công trình Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2012 (đáp ứng cho tàu 30.000DWT)

Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước – Tp HCM

Tổng công ty Bảo đảm an tồn hng hải Miền Nam

06/2012

14

 Tư vấn giám sát thi công xây lắp các hạng mục công trình thủy và phụ trợ công trình thủy Dự án: Cảng cá Đông Tác thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững

Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên – Ban CRSD tỉnh Phú Yên

03/2014

15

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng: Bến tàu 3.000DWT Bình Điền – Long An thuộc nhà máy sản xuất phân bón NPK tại Long An”.

Sông Vàm Cỏ - H. Bến Lức – Long An

Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

05/2014

16

 Tư vấn giám sát thi công  trình: Nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014 (đáp ứng cho tàu 110.000DWT)

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

08/2014

17

 Tư vấn giám sát thi công công  trình: Nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2014 (đáp ứng cho tàu 30.000DWT)

Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước, TpHCM

Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam

08/2014

18

 TVGS thi công gói thầu số 10B “Thi công nạo vét luồng biển và công trình bảo vệ bờ” thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu

Huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

Ban Quản lý dự án Hàng hải – Bộ GTVT

03/2015

19

 Giám sát khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát thi công nạo vét duy tu luồng – Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Sông Dinh năm 2015.

Luồng Sông Dinh – Tp. Vũng Tàu

Cục Hàng hải Việt Nam

05/2015

20

 Tư vấn giám sát thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình Nâng cấp, mở rộng cảng cá Dân Phước – thuộc dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Yên

Huyện sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên - Ban quản lý dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Phú Yên

05/2015

21

 Tư vấn thẩm tra thiết kế, Giám sát thi công EPC (Phần cảng than) thuộc dự án Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (Cầu cảng 100.000DWT)

Xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3)

12/2015

22

 Giám sát khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát nạo vét duy tu luồng – Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Nghi Sơn năm 2015 (đáp ứng cho tàu 30.000DWT)

Luồng hàng hải Nghi Sơn – tỉnh Thanh Hóa

Cục Hàng hải Việt Nam

06/2015

23

 Giám sát khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát nạo vét duy tu luồng – Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2015 (đáp ứng cho tàu 30.000DWT)

Luồng Soài Rạp – Hiệp Phước, Tp. Hồ Chí Minh

Cục Hàng hải Việt Nam

08/2015

24

 Giám sát khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát nạo vét duy tu luồng – Công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2015 (đáp ứng cho tàu 160.000DWT)

Luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Cục Hàng hải Việt Nam

09/2015

25

 Tư vấn giám sát thi công các hạng mục công trình thủy công (cầu cảng 150.000DWT, các công trình phục vụ ụ nổi, kè bờ, nạo vét, di dời phao báo hiệu)” thuộc dự án Một số hạng mục thực hiện trước thuộc Dự án Di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP

01/2016

26

 Tư vấn giám sát thi công xây lắp công trình Đầu tư CSHT vùng sản xuất và kiểm định tôm giống Ninh Vân

Xã Ninh Vân – thị xã Ninh Thủy – tỉnh Khánh Hòa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa

02/2016

27

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 3D – Kè bờ sau bến – Dự án cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.

Xã Hiệp Phước – huyện Nhà Bè – TP.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

04/2016

28

 Tư vấn giám sát thi công nạo vét  duy tu năm 2016 cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

xã Hiệp Phước – huyện Nhà Bè – Tp. Hồ Chí Minh

Công ty cảng Container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

06/2016

29

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc gói thầu số 6 “Cầu tàu và bến phao neo” – Dự án Đầu tư xây dựng cảng tổng hợp Vinalines Hậu Giang – giai đoạn I thuộc dự án Đầu tư xây dựng Khu dịch vụ Hàng hải - cảng biển Hậu Giang đáp ứng cho tàu 20.000DWT.

Khu công nghiệp Sông Hậu, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang

06/2016

30

 Tư vấn giám sát thi công nạo vét duy tu khu nước trước cầu tàu 500DWT và 20.000DWT – Trạm phân phối xi măng Nghi Sơn – Hiệp Phước (đáp ứng cho tàu 20.000DWT)

xã Hiệp Phước – huyện Nhà Bè – Tp. Hồ Chí Minh

Công ty xi măng Nghi Sơn

08/2016

31

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng các hạng mục Cầu tàu 50.000DWT, cầu tàu 20.000DWT, Nạo vét khu nước trước bến và Kè bảo vệ sau bến thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn II

Bến cảng Tiên Sa, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Công ty Cổ phần cảng Đà Nẵng

09/2016

32

 Tư vấn giám sát công trình giao thông (phần thủy công – trụ đặt tời, cầu 3)” thuộc Dự án di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 9/Tổng cục CNQP

11/2016

33

 Tư vấn giám sát thi công nạo vét luồng dẫn và vũng quay tàu thuộc dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân (đáp ứng cho tàu 100.000DWT)

Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Ban QLDA Nhiệt điện Vĩnh Tân/ Chi nhánh Công ty TNHH MTV – Tổng công ty phát điện 3

12/2016

34

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng, thuộc dự án Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp

Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Tiền Giang

Ban quản lý đầu tư dự án Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2)

12/2016

35

 Tư vấn giám sát thi công gói thầu “Gia cố  bảo vệ cọc thép của các trụ P8 đến P17 thuộc Cảng – Trạm phân phối xi măng Ninh Thủy

Trạm phân phối Ninh Thủy – thị xã Ninh Hòa – tỉnh Khánh Hòa

Công ty xi măng Nghi Sơn

06/2017

36

 Tư vấn giám sát thi công xây dựng dự án Đầu tư xây dựng cảng Khu công nghiệp Cát Lái Giai đoạn 1

KCN Cát Lái, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Tiếp vận Đông Sài Gòn

09/2017

37

 Giám sát Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát thi công nạo vét duy tu luồng thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp - Hiệp Phước năm 2017

Xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Cục hàng hải Việt Nam

10/2017

38

 Giám sát Khảo sát địa hình bàn giao mặt bằng và giám sát thi công nạo vét duy tu luồng thuộc công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

Luồng hàng hải Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Cục hàng hải Việt Nam

10/2017

39

 Giám sát khảo sát địa hình, giám sát thi công nạo vét duy tu luồng, xây dựng và gia cố đê bao bãi chứa vật liệu nạo vét” thuộc công trình nạo vét duy tu luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào Sông Hậu năm 2017

Luồng hàng hải Sông Hậu, tỉnh Trà Vinh

Cục hàng hải Việt Nam

11/2017

40

 Giám sát Khảo sát địa hình” thuộc Công trình Khảo sát khu đón trả hoa tiêu, kiểm dịch các tuyến luồng hàng hải Hòn La, Chân Mây, Đà Nẵng, Cửa Việt

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng

Cục hàng hải Việt Nam

11/2017